Anne Dedry

federaal parlementslid voor Groen, met 30 jaar expertise in kraamzorg, mantelzorg en thuiszorg

Pesticiden

Groen vraagt verbod op omstreden pesticide – De Standaard

Bee collecting nectar from the flowers of fruit tree.

Dit artikel verscheen in De Standaard op 4 juni (pagina 11). Lees het hier opnieuw.

Kamerleden Anne Dedry (Groen) en Murielle Gerkens (Ecolo) dienen een wetsvoorstel in om het op de markt brengen van neonicotinoïden te verbieden. Die groep pesticiden ligt onder vuur, onder meer vanwege hun effect op de bijen.

‘Het huidige beperkte verbod van neonicotinoïden op bloeiende gewassen, zoals opgelegd door Europa, is niet voldoende om te voorkomen dat deze schadelijke pesticiden zich verspreiden naar rivieren en beken’, luidt het in de motivatie van de twee kamerleden bij hun voorstel.

Uit een rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij bleek onlangs nog dat de stoffen vrij algemeen aangetroffen worden in het oppervlaktewater.

‘Deze insecticiden blijven lang nawerken in bodem en water en vormen zo een bedreiging voor insecten, waterdieren en akkervogels’, meent Groen-Ecolo, dat het daarom tijd vindt dat er een volledig verbod komt op neonicotinoïden, op alle gewassen.

Groen heeft er onlangs vragen over gesteld aan de bevoegde ministers van Leefmilieu, Marie-Christine Marghem MR, federaal) en Joke Schauvliege (CD&V, Vlaams) maar vindt de antwoorden ‘ontoereikend’.

Het wetsvoorstel komt er niet toevallig nu: de Week van de Bij loopt.


Reactie van een enthousiaste kiezer:

Holà Ana,

Que bien tu propuesta de ley para prohibir la venta de productos con néonicotinïodes,
ik ben echt blij dat ik voor jou gestemd heb!
(Ik vernam het via een artikel in de Libre Belgique van vorige woendag).

Ik hoop dat jullie de nodige aandacht krijgen…

Thema door Anders Norén