Anne Dedry

federaal parlementslid voor Groen, met 30 jaar expertise in kraamzorg, mantelzorg en thuiszorg

Pesticiden

Wachten met verbod op glyfosaat is spelen met de volksgezondheid

A team working with toxic acids and chemicals is approaching a chemical cargo train crash near Sofia Bulgaria. Teams from Fire department are participating in an emergency training with spilled toxic and flammable materials. ** Note: Shallow depth of fie

Terwijl Frankrijk en Nederland niet wachten op de Europese Commissie en voluit kiezen voor de volksgezondheid, talmt onze minister. Het negatieve effect van dit product is voldoende bewezen. Wachten met een volledig verbod is spelen met de gezondheid van de mensen. Het gaat bovendien voorbij aan het voorzorgprincipe dat elke Minister van Volksgezondheid hoog in het vaandel zou moeten dragen.

“Minister De Block vergeet dat er in Vlaanderen sinds 1 januari al een verbod geldt op het gebruik van pesticiden op openbare terreinen. Dit verbod moeten we nu ook doortrekken naar tuinen, om de mensen te beschermen”, stelt Dedry.

De conclusies van EAV afwachten, die pas eind augustus gepubliceerd worden, is tijd verliezen. De Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties, WHO, heeft in maart reeds de herbicide glyfosaat als “waarschijnlijk kankerverwekkend” geklasseerd. Dit bleek voldoende voor Nederland en Frankrijk om alvast de verkoop van Roundup te verbieden.

Ecolo-Groen is volop bezig met een wetsvoorstel dat het gebruik voor particulier en professioneel gebruik verbiedt.

Dedry: “Deze onkruidverdelger is schadelijk voor mens en natuur. Uit voorzorg moeten we het gebruik ervan dus zoveel mogelijk beperken, zeker in onze tuinen, waar ook kinderen in contact komen met deze bijtende chemische stof. Nederland en Frankrijk vatten wel de koe bij de horens en durven vol te gaan voor de gezondheid van de inwoners. Waarom neemt ook België deze voortrekkersrol niet op zich ?”


BELGA

De Block wacht op conclusies EAV naar effecten van glyfosaat op gezondheid
Groen wil meteen een verbod

De onkruidverdelger Roundup blijft voorlopig in de 
handel beschikbaar in België. Minister van Volksgezondheid Maggie De 
Block (Open Vld) wacht op de conclusies van de Europese Autoriteit 
voor Voedselveiligheid (EAV) met de herevaluatie van glyfosaat en de 
positie van de Europese Commissie vooraleer een beslissing te 
nemen. Nederland en Frankrijk hebben inmiddels beslist de vrije verkoop 
van Roundup, een sterproduct van Monsanto, te verbieden.
    De Europese goedkeuring van glyfosaat, het actieve bestanddeel van 
Roundup, wordt op dit ogenblik opnieuw bestudeerd. De resultaten van 
het onderzoek door de EAV zullen eind augustus bekend zijn. De 
Europese Commissie dient daarna te beslissing of glyfosaat al dan niet 
wordt verboden. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid 
controleert elke nieuw voorgestelde substantie, om de 10 jaar volgt een
herevaluatie.
    België kiest ervoor om de beslissing van de Europese Commissie af 
te wachten vooraleer zich uit te spreken. Volgens de woordvoerder van 
de minister van Volksgezondheid is het juridisch niet raadzaam de 
verkoop van glyfosaat op nationaal niveau te verbieden, want 
consumenten kunnen dat verbod eenvoudig omzeilen door het product in een 
buurland aan te kopen.
    De FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu oordeelde 
in mei dat er in dit stadium onvoldoende redenenen zijn om over te 
gaan tot een inperking of een verbod op de verkoop van glyfosaat. Dat 
advies is in de tussentijd niet gewijzigd.
    Oppositiepartij Groen vindt dat minister De Block wel meteen tot 
een verbod moet overgaan. Daarmee wachten is “spelen met de 
volksgezondheid”, oordeelt Kamerlid Anne Dedry. “Het negatieve effect is 
voldoende bewezen.”
    De groenen werken aan een eigen wetsvoorstel om particulier en 
professioneel gebruik te verbieden. “Uit voorzorg moeten we het gebruik 
ervan zoveel mogelijk beperken, zeker in onze tuinen, waar ook 
kinderen in contact komen met deze bijtende chemische stof”, aldus nog Dedry.
    In maart van dit jaar kwam glyfosaat in de actualiteit nadat 
onderzoekers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vijf herbiciden als 
“waarschijnlijk” of “mogelijk” kankerverwekkend voor de mens hadden 
verklaard. De herbicide glyfosaat, een van de meest gebruikte ter 
wereld, en de insecticides malathion en diazinon werden geklasseerd 
als “waarschijnlijk kankerverwekkend” voor de mens, ook al zijn de 
bewijzen beperkt, aldus het internationaal kankeronderzoekscentrum 
(IARC) met zetel in Lyon.

Thema door Anders Norén