Anne Dedry

federaal parlementslid voor Groen, met 30 jaar expertise in kraamzorg, mantelzorg en thuiszorg

Voedselveiligheid

Beknopte en leesbare informatie bij elke horecazaak

Sinds 30 juni kunnen burgers online via een “eenvoudig scoresysteem” de inspectieresultaten van het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV) raadplegen. Op die manier denkt Minister  Borsus (MR) tegemoet te komen aan de vraag naar meer transparantie.

“De burger heeft recht om te weten wat hij eet. De website foodweb.be is allerminst toegankelijk, terwijl die toegankelijkheid naar de burger net het doel was van dit nieuwe systeem. Ecolo-Groen wil een echt voedselrapport voor iedere horecazaak, eenvoudig, leesbaar, maar ook uitgebreid, zodat ook blijkt hoe men tot de toegekende score komt,” vindt Anne Dedry (kamerlid Groen).

Naast de online tool lanceerde het FAVV gisteren ook het jaarverslag voedselveiligheid, waaruit blijkt dat het niveau van voedselveiligheid niet meer is gestegen sinds 2013. Het probleem zit vooral bij de grootkeukens in scholen en ziekenhuizen, waar voedselveiligheid er respectievelijk 0,3% en 1,7% op achteruit gaat, volgens het laatste jaarverslag van het FAVV.

“Dit is verontrustend, want scholen en ziekenhuizen zijn met name de plaatsen waar hygiëne erg belangrijk is. We hopen dat de minister met concrete maatregelen komt om hier snel verandering in te brengen”, stelt Dedry.

Dat de minister blijft weigeren om de inspectieverslagen zelf niet toegankelijk te maken, vinden de Groenen slecht bestuur.

“Dit druist in tegen de wet van openbaarheid van bestuur, waar de regering in oktober nog beloofde werk van te maken. De scores op foodweb.be zijn indicatief, maar niet transparant. Enkel een toegankelijk, leesbaar en uitgebreid verslag van elke keuken kan hierin verandering brengen,” besluit Dedry.

Thema door Anders Norén