Anne Dedry

federaal parlementslid voor Groen, met 30 jaar expertise in kraamzorg, mantelzorg en thuiszorg

Luchkwaliteit

Dieselgate schaadt onze gezondheid

Op 30 november nodigde de Kamer vier experten uit om de invloed van de dieselgate op onze gezondheid te duiden: Professor Luc Hens (Hoge Gezondheidsraad), Professor Benoit Nemery, (toxicologie en arbeidsgeneeskunde KULeuven), Professor Alfred Bernard (toxicologie UCL) en Professor Catherine Bouland (luchtkwaliteit ULB).

De experten zijn het unaniem eens: we zitten met Dieselgate nog maar aan het topje van de ijsberg. Het schandalig dat de overheid jarenlang dieselwagens is blijven subsidiëren, terwijl we eigenlijk al 30 jaar weten dat dieseluitstoot kankerverwekkend is. Dit getuigt van een totaal gebrek aan een preventief milieu-gezondheidsbeleid.

De WGO heeft diesel intussen op de zwarte lijst van kankerverwekkende stoffen gezet, op hetzelfde niveau als tabak, omdat er nu voldoende studies voorhanden zijn om tot deze conclusies te komen. Maar eigenlijk weten álle medici en wetenschappers het al véél langer. En dit terwijl luchtvervuiling België jaarlijks 15 miljard euro kost (cijfers WGO, 2010).

De experten benadrukten dat het vast staat dat het VW-schandaal een impact heeft op de gezondheid. Volgens studies in de Verenigde Staten zij er tot 94 à 106 extra vroegtijdige sterften per jaar. Maar daar is maar 1% van de wagens diesel. Dus hier in Europa, waar we véél meer dieselwagens hebben, zijn er zeker meer dan honderden vroegtijdige sterften extra door de dieselgate.

En toch is België nog altijd een dieselland: 6/10 personenwagens rijdt op diesel. Dit moet veranderen. Propere wagens alleen zal echter niet voldoende zijn om de schade van luchtvervuiling te beperken, we moeten het aantal kilometers dat we rijden drastisch verminderen. Een  gewestoverschrijdend overleg, met afgestemde doelstellingen tussen de gewesten is absoluut noodzakelijk. Maar als onze ministers zelfs niet overeen kunnen komen voor het Belgisch klimaatakkoord… ziet dat er niet meteen goed uit.

Iedereen heeft recht op schone lucht, water en voedsel. We laten de mensen toch ook niet kiezen tussen een kip met dioxine of een kip zonder dioxine. Maar die schone lucht wordt alsmaar zeldzamer. Vooral op drukke banen, in smalle drukke straten, in tunnels, tijdens piekuren, enz.

Het kan nochtans anders: in Californië bijvoorbeeld zijn de normen erg streng (en worden ze ook nageleefd). Een studie bracht daar aan het licht dat een verbeterde luchtkwaliteit een positief effect heeft op de gezondheid van kinderen. Hun levensverwachting steeg!

anne.dedry@groen.be

Thema door Anders Norén