Anne Dedry

federaal parlementslid voor Groen, met 30 jaar expertise in kraamzorg, mantelzorg en thuiszorg

Volksgezondheid

Doorlichting sjoemelziekenhuizen moet omvang fraude in beeld brengen

Naar aanleiding van het gesjoemel van ziekenhuizen en thuisverplegers met niet uitgevoerde CT-scans, vraagt Groen een grondige doorlichting van alle dergelijke prestaties.

Anne Dedry, kamerlid Groen: “Het gesjoemel van de ziekenhuizen en de thuisverpleging kan niet door de beugel en toont een onderliggend probleem aan: een overheidsfinanciering die overbodige prestaties in de hand werkt. Uiteindelijk is het de patiënt die de gepeperde gezondheidsrekening krijgt.”

Groen stelt verder een intensievere samenwerking tussen ziekenhuizen voor, en een correcte praktijkregistratie voor thuisverplegers, om dergelijke praktijken tegen te gaan.

Volgens Groen hanteren Minister De Block en het RIZIV twee maten en twee gewichten: ze zijn minder streng voor de ziekenhuizen dan voor de thuisverpleegkundigen. De ziekenhuizen moeten het verschuldigde bedrag gewoon terugstorten, terwijl de thuiszorg tot dubbel zoveel moet terugstorten. En dat terwijl net bij de thuisverpleging enige nuancering is aangewezen: het betreft een aantal alleenstaande gevallen, die uiteraard ook moeten worden aangepakt.

Dedry: “Gesjoemel kan niet door de beugel, maar behandel iedereen gelijk: als de thuiszorg een extra boete moet betalen waarom de ziekenhuizen dan niet?”

Groen stelt al langer voor dat ziekenhuizen meer samenwerken op vlak van gespecialiseerde diensten en tijdig naar elkaar doorverwijzen. Als niet elke instelling dure scan-appartuur hoeft aan te schaffen, dankzij deze samenwerking, hoeven ze ook geen extra prestaties aan te rekenen om uit hun kosten te geraken. Ook voor de thuisverpleging heeft Groen een voorstel: de overheid moet dringend werk maken van een correcte praktijkregistratie en praktijkfinanciering. Dat zal de transparantie en de sociale controle ten goede komen.

Thema door Anders Norén