Anne Dedry

federaal parlementslid voor Groen, met 30 jaar expertise in kraamzorg, mantelzorg en thuiszorg

Ondervoeding

Ondervoeding aanpakken brengt 65 miljoen op – De Standaard

De Standaard* – 12 Jan. 2016 Pagina 7 

Door een betere bestrijding van de ondervoeding van oudere mensen in rusthuizen en de thuiszorg kan de sociale zekerheid 49 tot 65 miljoen euro besparen, zegt Groen-kamerlid Anne Dedry. Ze vraagt in een resolutie die vandaag wordt besproken in de Kamer om de Britse richtlijnen voor ondervoeding in te voeren.

Concreet gaat het om een betere screening en ondersteuning van patiënten en rusthuisbewoners. De bestaande voedingsteams in bijna honderd Belgische ziekenhuizen moeten daarvoor een degelijke financiering krijgen.

In rusthuizen loopt 45 procent van de bejaarden een risico op ondervoeding, in de thuiszorg is dat 28 procent. Ondervoede mensen herstellen minder snel en kosten de ziekteverzekering daarom meer.

Voor Groen is dit de manier waarop er nog bespaard kan worden in de sociale zekerheid, en niet ‘volgens de formules van de N-VA’.

 


Proactieve aanpak ondervoeding brengt 65 miljoen euro op

Vandaag staat in de commissie gezondheid het thema ondervoeding op de agenda. Ondervoeding in België is wel degelijk een hardnekkig probleem. In de rusthuizen loopt 45% risico op ondervoeding, in de thuiszorg is dat 28%. Deze schrijnende toestand heeft niet alleen een grote menselijke, maar ook een grote maatschappelijke kost. Groen heeft berekend dat een proactieve aanpak van de problematiek van ondervoeding de Belgische schatkist 65 miljoen euro kan opleveren. Vandaag bespreekt de commissie concrete voorstellen van Groen om dit aan te pakken.

Omwille van slik- en tandproblemen, en omdat ze minder honger hebben en vaak alleen moeten eten, geraken ouderen sneller ondervoed. Het resultaat is niet enkel een hogere kost voor de zorg, maar ook een verslechterde levenskwaliteit en een serieuze vermindering van de autonomie. Mensen die ondervoed zijn kosten heel wat aan de ziekteverzekering. Een groot deel van de extra kost heeft ermee te maken dat ze minder snel herstellen en langer in het ziekenhuis moeten blijven.

Brits onderzoek toont aan dat de hospitalisatieduur van mensen met ondervoeding tot 14% langer is. Indien we in België de Britse richtlijnen voor ondervoeding zouden invoeren, kan dit een netto besparing opleveren tussen de 49 en 65 miljoen euro voor de federale gezondheids- en regionale welzijnszorg. Die besparingen zijn vooral geconcentreerd in de ziekenhuissector. Dit bedrag houdt er nog geen rekening mee dat ondervoede mensen ook vaker in het ziekenhuis belanden en dat ze ook buiten het ziekenhuis extra kosten met zich meebrengen.

Kamerlid Anne Dedry: “Veel mensen denken dat ondervoeding niet meer voorkomt in ons land, maar het is verantwoordelijk voor een grote maatschappelijke en menselijke kost. Een betere aanpak van ondervoeding kan een besparing opleveren van 49 tot 65 miljoen euro voor de gezondheids- en welzijnszorg. De Commissie Volksgezondheid bespreekt vandaag voorstellen van Groen die deze problematiek aanpakken. Concreet gaat het om maatregelen op vlak van screening en voedingsondersteuning van patiënten in ziekenhuizen en rusthuisbewoners. Bij elke patiënt ouder dan 75 moet vanaf nu nagegaan worden of er een risico is op ondervoeding. Daarnaast stellen we voor om bestaande voedingsteams structurele financiering krijgen.”

Sinds 2007 zijn er voedingsteams actief in bijna 100 Belgische ziekenhuizen. Dit zijn diëtisten, verpleegkundigen, artsen, apothekers en chefkoks die ouderen bewust maken van de noodzaak om genoeg te drinken én te eten. Ze zorgen er ook voor dat het eten fraai wordt opgediend en op vraag van de senioren kan geserveerd worden, op elk moment van de dag. “Deze voedingsteams maken een groot verschil. Ecolo-Groen wil ze uitbreiden buiten de muren van het ziekenhuis, in onder meer de woonzorgcentra en de thuiszorg. “ aldus Dedry.

“Deze resolutie vraagt aan de regering om aan ondervoeding meer aandacht te besteden en protocollen te ontwikkelen voor de zorginstellingen en het zorgpersoneel zodat zij ondervoeding niet enkel herkennen maar ook erkennen en behandelen,” besluit Muriel Gerkens (Ecolo).

De gevolgen van de ondervoeding zijn verregaand en hebben een grote impact op het leven van de ouderen. Ondervoeding betekent minder reserves en een verlies aan kracht. Hierdoor verliest men zijn/haar mobiliteit en autonomie. Door de ondervoeding worden de ouderen ook sneller ziek en verhoogt het risico op valpartijen en breuken. Bovendien wordt het herstel van ziektes moeizamer en is er een verhoogde mortaliteit.

Thema door Anders Norén