Anne Dedry

federaal parlementslid voor Groen, met 30 jaar expertise in kraamzorg, mantelzorg en thuiszorg

Zwangerschap

‘Een bevalling is geen ziekte’ – Knack

Als jonge moeders minder lang in het ziekenhuis mogen blijven na de bevalling, moeten ze thuis voldoende begeleiding krijgen, vindt Anne Dedry van kraamzorg-expertisecentrum De Bakermat.

1. Wat is kraamzorg precies?

ANNE DEDRY: Dat zijn de vroedvrouwen en kraamverzorgenden die bij pas bevallen moeders langskomen voor medisch advies, borstvoedingsbegeleiding en hulp in het huishouden. Ze staan jonge moeders bij nadat ze uit het ziekenhuis komen.

2. Blijven pas bevallen vrouwen te lang in het ziekenhuis?

DEDRY: Een vrouw die zonder complicaties bevallen is, is geen zieke. Dan is vijf ligdagen in het ziekenhuis veel. In de ons omringende landen is dat twee à drie dagen. Het is onvermijdelijk dat wij daar ook naartoe gaan. En dan moet de kraamzorg klaarstaan om die vrouwen dezelfde begeleiding te geven als in het ziekenhuis.

3. Staat er al voldoende opvang klaar buiten het ziekenhuis?

DEDRY: Er zijn proefprojecten opgestart om ervoor te zorgen dat er geen gaten vallen in de opvang van de jonge moeders wanneer het aantal ligdagen wordt teruggeschroefd. We moeten vooral de gynaecologen, vroedvrouwen, huisartsen en anderen goed leren samenwerken. Bijvoorbeeld met een patiëntendossier dat onderling gedeeld wordt. En met een erkende opleiding voor kraamverzorgenden. Die is er nog altijd niet.

4. Wordt kraamzorg verplicht?

DEDRY: Nee, maar ze zal wel worden aangemoedigd. Gezinnen moeten de kraamzorg zelf al organiseren tijdens de zwangerschap, en dat loopt zeker bij kwetsbare groepen weleens mis. We moeten oppassen dat er geen gezondheidskloof ontstaat tussen arm en rijk.

5. Is kraamzorg louter een truc om geld te besparen in de gezondheidszorg?

DEDRY: Die besparing valt mee. Het geld dat bij de ziekenhuizen vrijkomt, wordt ingezet om de thuiszorg te verbeteren. Zo komt er een wachtsysteem voor vroedvrouwen, die ook ’s nachts paraat moeten staan. Een besparing kan wel, maar alleen als ze mogelijk is zonder kwaliteitsverlies.

Thema door Anders Norén