Anne Dedry

federaal parlementslid voor Groen, met 30 jaar expertise in kraamzorg, mantelzorg en thuiszorg

Zwangerschap

Korter in kraamkliniek? Dan ook meer thuiszorg – De Standaard

Herbekijk de VRT-reportage hier: Grote nood aan postnatale zorg in ons land.

Onderstaand artikel verscheen in De Standaard.

De trend is onomkeerbaar: vrouwen moeten na een bevalling sneller terug naar huis. Maar in sommige regio’s is er een tekort aan vroedvrouwen en kraamzorg. De drie Vlaamse meerderheidspartijen willen hierin verandering brengen. ‘Postnatale zorg aan huis moet overal even goed zijn’, zegt Peter Persyn (N-VA).

Van onze redactrice Veerle Beel

LEUVEN

Vorig jaar besloot de federale minister van Volksgezondheid, Maggie De Block (Open VLD), de ‘ligduur’ van kersverse moeders met een halve dag te verminderen, tot 4,1 dagen. Die beslissing lokte her en der protest uit: wordt dat niet erg kort? Wat als je een zware bevalling achter de rug hebt?

‘In veruit de meeste gevallen is het perfect mogelijk om snel terug naar huis te gaan, als de thuiszorg klaar staat om de pas bevallen vrouw te ondersteunen’, zegt Vlaams Parlementslid Peter Persyn (N-VA). ‘Maar daar wringt nog het schoentje.’

In sommige regio’s in Vlaanderen is er een tekort aan vroedvrouwen en aan kraamverzorgenden. Diensten voor thuiszorg mogen hun aanbod immers niet zomaar uitbreiden. Het risico bestaat dat kwetsbare vrouwen en gezinnen, die hier het meest baat bij hebben, als eersten uit de boot vallen.

Niet wachten

Persyn, zelf arts, vindt dit onhoudbaar: ‘Elke vrouw die na haar bevalling snel het ziekenhuis verlaat, moet goede zorg krijgen. Dankzij de zesde staatshervorming is de Vlaamse overheid bevoegd om die postnatale thuiszorg te plannen en te organiseren. We moeten daar niet langer mee wachten.’

Samen met Katrien Schryvers (CD&V) en Freya Saeys (Open VLD) dient de N-VA’er een resolutie in waarin hij alvast enkele voorzetten geeft.

De tekst krijgt de steun van het expertisecentrum voor kraamzorg De Bakermat in Leuven.

Oprichtster Ann Dedry, ook federaal parlementslid voor Groen, zegt: ‘We kunnen perfect berekenen hoeveel vrouwen er jaarlijks bevallen, en hoeveel vroedvrouwen en kraamverzorgsters nodig zijn in de thuiszorg. Welaan dan, wat Vlaanderen zelf kan doen, moet het nu ook realiseren.’

De Bakermat is mee betrokken in één van de zeven proefprojecten die op vraag van minister De Block het zorgtraject van zwangere vrouwen willen bijsturen. Het KIK-project in Leuven – de naam staat voor Kort in de Kraamkliniek – startte op 1 juli.

Vier nachten bij keizersnede

Het UZ Leuven, het Heilig Hartziekenhuis en het expertisecentrum De Bakermat werken daarin intensief samen met tal van zorgpartners in de regio. Vrouwen worden gestimuleerd om na twee nachten in de kraamkliniek terug naar huis te gaan. Wie een keizersnede had, krijgt vier nachten.

‘We doen dit met de Bakermat al jaren op vrijwillige basis’, zegt Dedry. ‘Het verwondert mij een beetje dat de rest van Vlaanderen zo traag volgt. Fijn is dat minister van Volksgezondheid De Block ons in dit project niet tot besparen dwingt: het geld dat uitgespaard wordt in de kraamklinieken, mochten we inzetten in de verbetering van de thuiszorg.’

De zeven projecten lopen twee jaar, onder meer ook in Gent en Sint-Niklaas. Persyn vindt dat de Vlaamse overheid niet op de afloop hoeft te wachten. ‘De trend is onomkeerbaar. De ligduur zal nog korter worden. Laat ons daarop voorbereid zijn.’

De drie meerderheidspartijen vragen onder meer dat de opleidingsmodule kraamzorg voor verzorgenden overal in Vlaanderen wordt aangeboden. De opleiding van vroedvrouwen moet meer aandacht besteden aan thuiszorg, in lessen én stages.

Vroedvrouwenpraktijken moeten gestimuleerd worden om zich beter te organiseren, digitalisering incluis. ‘De tijd dat een vroedvrouw haar dossiers in een schriftje bijhield, is voorbij’, zegt Persyn. ‘Ze moet vlot informatie kunnen uitwisselen met andere professionals. Huisartsen hebben hiervoor een premie gekregen. Waarom vroedvrouwen niet?’

Naar analogie van de huisartsen moeten ook vroedvrouwenkringen opgericht worden, ‘wellicht op iets hogere schaal’. Deze kringen organiseren dan wachtdiensten.

Thema door Anders Norén