Anne Dedry

federaal parlementslid voor Groen, met 30 jaar expertise in kraamzorg, mantelzorg en thuiszorg

Zwangerschap

Abortus: zet in op preventie – Opinie De Morgen

Anne Dedry is oprichtster van De Bakermat, Expertisecentrum Kraamzorg en federaal volksvertegen- woordiger voor Groen.

Ik ben niet meteen vragende partij om de termijn voor abortus van twaalf naar twintig weken op te trekken. Twintig weken is immers dicht bij een ethische grens, want de levensvatbaarheid van een kind is door de Wereldgezondheidsorganisatie vastgelegd op 22 weken. Hoewel er niets op tegen is om verder onderzoek te voeren naar de ideale termijn en elk sereen debat hierover wenselijk is, lijkt het mij op dit moment nuttiger om meer in te zetten op preventie. Vrouwen moeten niet alleen terechtkunnen voor opvang en begeleiding als ze ongewenst zwanger zijn, maar jongeren moeten ook ruim en vroeg geïnformeerd worden waardoor ongewenste zwangerschappen zo veel mogelijk voorkomen worden.

De abortuswet in ons land is zo slecht nog niet. Tot twaalf weken kan een vrouw een abortus laten uitvoeren. Daarna, tot 24 weken, kan het nog steeds bij een ernstige medische indicatie, onder andere als het leven van de vrouw in gevaar is, de foetus niet levensvatbaar is of ernstige afwijkingen vertoont. In Nederland en Groot-Brittannië kan een abortus nog een paar weken later.

Maar in andere Europese landen hebben vrouwen veel minder vrijheid. In Polen is het recht op abortus sinds kort fors ingeperkt: abortus is er verboden, tenzij het leven van de moeder of het embryo in gevaar is, of als er sprake is van incest of verkrachting. Dat is een serieuze inperking van het recht dat een vrouw heeft om zelf te beslissen of ze de zwangerschap vrijwillig wil afbreken of niet.

Abortus moet een absoluut recht blijven voor elke vrouw. In België zit abortus nog steeds in de strafwet, en daar hoort abortus niet thuis. Los daarvan is de inhoud van de wet getrapt, genuanceerd en geenszins slecht.

Anticonceptiepas

Maar toch zou het nóg beter zijn moest het aantal abortussen in België dalen. Ja, minder abortussen, omdat dat betekent dat we ongewenste zwangerschappen hebben kunnen vermijden. Daarvoor moet de drempel voor een bezoek aan een gynaecoloog, huisarts, vroedvrouw of centrum voor gezinsplanning omlaag. Dan hoeven vrouwen of meisjes niet laattijdig te beslissen en kunnen ze van bij het begin terecht voor hulp, nog vóór ze (ongewenst) zwanger zouden worden.

Mijn dertigjarige expertise in De Bakermat, Expertisecentrum Kraamzorg, heeft mij geleerd dat preventie dé hefboom is om jonge meisjes en kwetsbare gezinnen te helpen. Preconceptionele gezondheidsvoorlichting en -opvoeding en seksuele voorlichting in scholen, gratis anticonceptie en een laagdrempelig consult bij een eerstelijnsvroedvrouw bij het prille begin van een zwangerschap, zijn duurzame oplossingen.

Ecolo-Groen heeft een wetsvoorstel ingediend om een ‘anticonceptiepas’ in te voeren. Hiermee kan je dan gratis langsgaan bij de arts voor een eerste consultatie en de nodige voorbehoedsmiddelen. Je kan dan – indien nodig – met je anticonceptiepas ook terecht voor een gratis morning-afterpil, wanneer je vreest dat het vijf na twaalf is. Hiermee help je vrouwen, meisjes, maar ook jongens vooruit. Dat hebben proefprojecten in Frankrijk aangetoond.

De bedoeling moet zijn om ongewenste zwangerschappen te vermijden, niet om ze laattijdig af te breken. Abortus is en blijft een ongewenste medische ingrijp die elke vrouw liever vermijdt of niet ondergaat. In vergelijking met andere landen ligt het abortuscijfer relatief laag in België: minder dan 10 per 1.000 zwangere vrouwen – het West-Europees gemiddelde is 12. Dat is ook zo in Nederland, waar de wettelijke termijn op 22 weken ligt. Vrouwen gaan dus niet lichtzinnig om met abortus, in welk stadium dan ook.

Een goed beleid kan ervoor zorgen dat er in de toekomst minder abortussen uitgevoerd moeten worden door tijdig in te grijpen: om vijf voor twaalf, of zelfs om vijf na twaalf als er medische complicaties zijn, maar liefst niet om twintig na twaalf.

Thema door Anders Norén