Anne Dedry

federaal parlementslid voor Groen, met 30 jaar expertise in kraamzorg, mantelzorg en thuiszorg

Medicatie, Volksgezondheid

Steeds meer minderjarigen gebruiken antipsychotica en antidepressiva – De Morgen

Dit artikel verscheen op 26/12/2016 in De Morgen.

Het gebruik van psychofarmaca door minderjarigen is de afgelopen tien jaar sterk gestegen. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block op een schriftelijke vraag van Anne Dedry (Groen). 

In de leeftijdsgroep van 12 tot 17 jaar steeg het aantal voorgeschreven en door het RIZIV terugbetaalde antipsychotica en antidepressiva in de periode 2006-2015 respectievelijk van 509.654 tot 992.328 en van 740.924 tot 988.476 DDD’s (‘daily defined doses’). Bij de 6- tot 11-jarigen was er een toename van 207.895 tot 339.350 DDD’s antipsychotica en van 81.180 tot 84.851 antidepressiva.

Ook bij de 0-5-jarigen was er een groter gebruik van antipsychotica (van 17.690 tot 19.363), maar een vermindering van antidepressiva (van 15.985 tot 14.712). Het aantal dosissen methyfenidaat, dat voorgeschreven wordt voor personen met een aandachtstoornis (ADHD), steeg in de vermelde periode voor alle minderjarigen samen van 2,28 tot 4,28 miljoen.

Dure therapie

Volgens experts is de keuze voor medicatie vaak een financiële kwestie. Door meteen naar medicatie te grijpen, hopen ouders soms een dure therapie te kunnen vermijden. Daarom pleiten experts voor een terugbetaling van psychotherapie, om op die manier de alarmerende toename van het gebruik van antidepressiva en -psychotica te stoppen.

Eric Schoentjes, kinderpsychiater aan het UZ Gent, pleitte vanochtend op Radio 1 voor een genuanceerde aanpak.

“Een eerste behandeling is informatie en ondersteuning bieden aan de omgeving om de kinderen zo goed mogelijk te helpen opvoeden. Als dat moeilijk is, kunnen we psychotherapie aanbieden en pas in derde instantie kan er ook medicatie gebruikt worden.”

Een deel van het probleem, volgens Schoentjes, zijn de hoge verwachtingen die aan kinderen gesteld worden. “Daardoor gaat men ouders aanmoedigen om sneller te kijken naar een oplossing voor probleemgedrag, in plaats van zich bij de situatie neer te leggen.”

Maggie De Block wijst erop dat eind 2012 het platform BelPEP (Belgian Psychotropics Experts Platform) werd opgericht, om het adequaat en rationeel gebruik van psychotropen aan te moedigen. De visienota van dit platform resulteerde in meerdere projecten om huisartsen te ondersteunen, zoals een guideline rond de aanpak van depressie en opleidingen om huisartsen te helpen in het aanmoedigen van een rationeel gebruik van benzodiazepines.

Thema door Anders Norén