Anne Dedry

federaal parlementslid voor Groen, met 30 jaar expertise in kraamzorg, mantelzorg en thuiszorg

Voeding, Voedselveiligheid, Voedselzekerheid

Dezelfde fouten als bij dioxinecrisis – HLN

Bron: Het Laatste Nieuws

Het fipronilschandaal brengt de regering in verlegenheid. Nu blijkt dat het voedselagentschap al in juni op de hoogte was van de aanwezigheid van de insecticide in de eieren, schiet de oppositie met scherp. “De fouten uit de tijd van de dioxinecrisis worden opnieuw gemaakt”, klinkt het.

Freddy Willockx (sp.a) haalde gisteren uit naar de federale regering. Hij werd in de nasleep van de dioxinecrisis in 1999 regeringscommissaris om de hele problematiek uit te klaren. Ook toen werd in kippeneieren een giftige stof gevonden, en werd dat pas laat meegedeeld. Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) werd toen opgericht om in de toekomst dergelijke problemen sneller aan het licht te brengen en er open over te communiceren. Maar net dat agentschap ligt nu onder vuur. “De fouten uit het verleden worden opnieuw gemaakt”, zegt Willockx onomwonden. “Als regeringscommissaris was ik toen kroongetuige van de slechte communicatie over het probleem. Dat schaadt het vertrouwen bij onze Europese partners en bij de bevolking.”

Woedend

Ook in het buitenland zwelt de kritiek aan. Zo is de Duitse minister van Landbouw Christian Schmidt woedend over het achterhouden van de informatie. Hij wil vandaag bellen met zijn Belgische collega Denis Ducarme (MR).

Oppositiepartijen sp.a en Groen zien eveneens parallellen met de dioxinecrisis. “Toen probeerde men de omvang van het probleem stil te houden – die fout mogen we niet meer maken”, zegt Vlaams Parlementlid Els Robeyns (sp.a). Haar partij vraagt dat het Vlaams Parlement én de Kamercommissie Volksgezondheid in spoedzitting bijeenkomen. “Het wantrouwen bij de consumenten groeit met het uur.”

“Er rijzen veel vragen over de controlecapaciteit van het voedselagentschap”, zeggen Groen-fractieleider Kristof Calvo en Kamerlid Anne Dedry. “Het FAVV was op de hoogte sinds juni. Hoeveel besmette eieren zijn intussen verkocht en geconsumeerd?”

Thema door Anders Norén