Anne Dedry

federaal parlementslid voor Groen, met 30 jaar expertise in kraamzorg, mantelzorg en thuiszorg

Voeding

Fipronil: Groen wil grondige evaluatie FAVV en rol minister Borsus

Uit een brief van het FAVV aan toenmalig minister van Landbouw Willy Borsus (MR) blijkt dat Borsus ten laatste op 25 juli 2017 op de hoogte was van de ernst, de reikwijdte en het frauduleuze karakter van de fipronilcrisis. Ecolo-Groen vindt het onbegrijpelijk dat de minister daar niet eerder over communiceerde: “Minister Borsus heeft nagelaten de consument te waarschuwen voor mogelijk schadelijke stoffen in voedingsproducten. Ook de landbouwers werden veel te laat op de hoogte gebracht. Deze nalatigheid heeft de crisis alleen maar vergroot”, stelt Anne Dedry, kamerlid Groen. Ecolo-Groen wil dat de voormalige minister van Landbouw tekst en uitleg komt geven in de commissie volksgezondheid.

Dedry vindt de houding van minister Borsus onbegrijpelijk. “Dat een verantwoordelijk minister het nalaat om de consument en de producent op de hoogte te brengen van een dergelijk ernstige crisis, is ongezien. Uiteindelijk communiceerde de minister pas twee weken later, op 7 augustus. Ook zijn opvolger, minister Ducarme (MR) lijkt de ernst van de situatie onvoldoende in te schatten. Hij wil de pagina zo snel mogelijk omdraaien zonder conclusies te trekken uit de fipronilcrisis”, aldus Dedry.

Nog volgens Dedry toont deze crisis aan dat het FAVV niet optimaal functioneert. Ecolo-Groen wil dan ook een grondige evaluatie van het FAVV. “De interne communicatie loopt helemaal stroef. Er zijn voldoende elementen om de werking van het FAVV grondig te evalueren. Deze crisis is gewoon niet goed aangepakt”, aldus Dedry. “Eens te meer wordt duidelijk hoe problematisch het onderbrengen van het FAVV bij Landbouw is voor onze voedselveiligheid. Breng het FAVV terug waar het thuishoort: bij het ministerie Volksgezondheid”, besluit Dedry.

Note AFSCA_Fipronil in eieren_25072017

Thema door Anders Norén