Anne Dedry

federaal parlementslid voor Groen, met 30 jaar expertise in kraamzorg, mantelzorg en thuiszorg

Volksgezondheid

Dringende medische hulp: “Profileringsdrang, zonder duidelijke aanleiding”

Vandaag stelt minister van maatschappelijke integratie Denis Ducarme (MR) een wetsontwerp van de regering over de herdefiniëring van dringende medische hulp voor. Volgens Ducarme krijgen illegale migranten die recht hebben op dringende medische hulp soms ook niet-dringende hulp. En dat misbruik moet er volgens hem uit. Daarom wil de regering onder meer controle-artsen inzetten die de dringende zorgverlening voor vluchtelingen moeten controleren.

“Het is ongezien dat de politiek zich probeert te mengen in de dienstverlening van artsen. Een arts zweert de eed van Hippocrates en beslist in eer en geweten welke (dringende) medische hulp iemand nodig heeft, ongeacht ras, kleur of geslacht. Ducarme baseert zijn wetsontwerp eerder op profileringsdrang dan op reële noden”, stelt Anne Dedry, kamerlid Groen. Ecolo-Groen stelde hoorzittingen voor om de problematiek te definiëren en correcte aanbevelingen te doen. Maar dat weigerde de meerderheid.

Voor Dedry is dit wetsontwerp een typisch voorbeeld van hoe het niet moet. “De minister baseert zijn verklaringen in de pers en het wetsontwerp op één cijfer van de raadgevend geneesheer van de HZIV (Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering). Een cijfer dat alleen bij hem bekend is en bovendien door andere actoren op het terrein (o.a. VVSG en Artsen van de Wereld) met klem wordt tegengesproken. Dat de meerderheid de door ons voorgestelde hoorzittingen weigerde, maakt het voor mij alleen maar duidelijker: Minister Ducarme wil dit door het parlement jagen op basis van onduidelijke en betwistbare informatie. Dat is geen zorgvuldig beleid, maar pure profileringsdrang”, aldus Dedry.

Minister Ducarme dient het voorstel in in naam van de hele regering. Zijn collega Jan Jambon (N-VA) had eerder in Terzake verklaard dat dit nog niet besproken was op de ministerraad. Nochtans werd het wetsontwerp goedgekeurd op de ministerraad van 20 juli 2017. “Ofwel lag Jambon te slapen op de ministerraad, ofwel verzwijgt hij bewust de waarheid. Zijn stelling gisterenavond was in ieder geval niet waarheidsgetrouw”, besluit Dedry.

Thema door Anders Norén