Anne Dedry

federaal parlementslid voor Groen, met 30 jaar expertise in kraamzorg, mantelzorg en thuiszorg

Voedselzekerheid

Lakse inspecties (FAVV) riepen vragen op (DS)

BRON: De Standaard 14 maart 2018

De Europese Commissie had herhaaldelijk opmerkingen over lakse inspecties van het FAVV in vleesbedrijven.

Van onze redactrice Maxie Eckert

BrusselInspecties bij het vleesbedrijf Veviba leverden in 2017 ‘niets schokkends’ op, zegt het Federaal Voedselagentschap (FAVV). Ruim 90 procent van de checklists die inspecteurs er invulden, leidde tot een ‘gunstige’ beoordeling. Maar zijn de FAVV-inspecteurs wel voldoende nauwkeurig te werk gegaan? Of waarom heeft het FAVV pas enkele weken geleden tijdens een huiszoeking bij het bedrijf gezien dat er stukken vlees, die niet voor menselijke consumptie bestemd waren, toch in gehakt zijn terechtgekomen?

Die vragen wil minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) uitklaren. Tegen morgen stelt het FAVV voor hem een rapport op over hoe het heeft opgetreden in de zaak-Veviba, sinds het eerste signaal over fraude bij dat bedrijf in september 2016.

Wat inspecties rond hygiëne in voedingsbedrijven betreft, heeft het FAVV in elk geval geen onberispelijke reputatie. De Europese Commissie stelde bij meerdere audits vast dat FAVV-inspecteurs niet alle tekortkomingen hadden opgemerkt. De audits dateren weliswaar van enkele jaren geleden, maar het kabinet-Ducarme meldt dat ze in zijn doorlichting van het Voedselagentschap aan bod zullen komen.

Natte verpakkingen

Zo verscheen in mei 2016 een auditrapport over de Belgische pluimveesector ( DS 30 mei 2016). Bij hun bezoek in een slachthuis merkten auditeurs van de Europese Commissie onder andere condenswater op dat op onverpakt vlees drupte, verpakkingen die nat en beschadigd waren en bakken met afvalstoffen die op de vloer van de slachthal lekten. Het Voedselagentschap had dat bij eigen controles niet gezien, of als ‘niet belangrijk’ bestempeld.

Enkele jaren ervoor, in 2013, publiceerde de Europese Commissie een rapport met gelijkaardige opmerkingen over diverse voedingsbedrijven. De Europese auditeurs stelden ‘talrijke tekortkomingen’ vast die het FAVV niet had opgemerkt en die al lang bestonden ( DS 21 november 2013).

Het FAVV beklemtoont in een reactie dat het altijd met de audits van de Europese Commissie aan de slag gaat. Na de doorlichting van de controle op de pluimveesector werd bijvoorbeeld een item toegevoegd aan de checklist voor de inspectiediensten.

Voor het controlesysteem op zich krijgt het FAVV overigens wél goede punten van de Commissie. ‘De vraag is hoe dat systeem op het terrein wordt toegepast, zoals nu in de zaak rond Veviba’, zegt Kamerlid Anne Dedry (Groen). ‘Ik wil niet de inspecteurs met de vinger wijzen. Maar welke aanwijzingen hebben de verantwoordelijken bij het FAVV gegeven? De inspecteurs hadden de opdracht moeten krijgen om hun controles bij Veviba extra nauwgezet uit te voeren, nadat er in 2016 melding was gemaakt van vleesfraude in het bedrijf.’

Thema door Anders Norén