Anne Dedry

federaal parlementslid voor Groen, met 30 jaar expertise in kraamzorg, mantelzorg en thuiszorg

Mantelzorg

Studiedag: mantelzorg heeft geen kleur – 20 april. Schrijf je nu in!

Op vrijdag 20 april organiseren het Minderhedenforum, VIVO, Koning Boudewijnstichting, VVSG, Zorgnet-Icuro samen met Zorg-Saam de studiedag ‘Mantelzorg heeft geen kleur‘. Deze voormiddag heeft als thema het ondersteunen van mantelzorgers met een migratieachtergrond. We reiken handvaten en concrete tips aan en geven aanbevelingen voor het beleid. We richten ons naar gezondheids- en welzijnswerkers in de ruimste zin van het woord. Wees Welkom!

Klik om je in te schrijven!

Plenum 09u30 – 10u30

09u30: “Iedereen zorgt voor iedereen maar niet iedereen wordt gezien”.
Er zijn meer gelijkenissen dan verschillen tussen autochtone mantelzorgers en mantelzorgers met een migratieachtergrond. Toch ervaren mantelzorgers met een migratieachtergrond meer drempels om de weg te vinden naar professionele hulp. Met een divers-sensitieve zorghouding kunnen hulpverleners o.a. taboes, cultuurverschillen en communicatieproblemen voorkomen. Anne Dedry, auteur van de boeken ‘Zorg zonder naam’ en ‘Mantelzorg met kleur’ en federaal parlementslid.

09u50: “Diversiteit, uitdagingen voor het Vlaams welzijnsbeleid”.
Superdiversiteit in onze samenleving is een feit. Slagen voorzieningen in zorg en welzijn erin een divers doelpubliek te bereiken? Zijn de competenties daarvoor op het terrein aanwezig? Biedt het aanbod vandaag een antwoord op vragen van zeer diverse noden? En hoe vertaalt zich dit in een participatief diversiteitsbeleid? Wim Wouters, raadgever sociaal werk, armoede en diversiteit, Kabinet Minister Jo Vandeurzen.

10u10: “Mantelzorg: rol van een lokaal bestuur”.
Vermaatschappelijking van zorg heeft tot doel dat kwetsbare mensen met al hun mogelijkheden en talenten een zinvolle plek kunnen (blijven) innemen in de maatschappij. Dat impliceert niet enkel klantgericht werken met kwetsbare mensen, maar ook het verlichten en versterken van de rol van de mantelzorger. Lokale besturen hebben daarin een rol en een verantwoordelijkheid. Ze kunnen bijvoorbeeld buurtgerichte zorg organiseren en een sociaal lokaal beleid voeren. We kijken naar concrete praktijken. Dany Dewulf, stafmedewerker inclusie en vermaatschappelijking van zorg, VVSG.

Workshops 10u50 – 11u50

Workshop 1: Cultuursensitief werken binnen ouderenzorg. Els De Ganck, diversiteitsconsulent, OCMW Gent
Een huwelijk tussen mantelzorg en professionele zorg”. Deze workshop gaat over onze ouderen: hoe staan zij tegenover zorg, gezondheidsbeleving en professionele hulp? Wat met de mantelzorgers? Mogen hulpverleners er wel van uit gaan dat de zorg steeds verzekerd is? We spreken ook over eigen copingsmechanismen, verklaringsmodellen over ziekte en gezondheid, en de visie over (professionele) zorg. Welke zijn de drempels die ervaren worden en hoe pakken we deze aan ? Hoe en waarover gaan we best in dialoog en in welke mate stemmen we de vraag af op het aanbod?

Workshop 2: Ieder talent telt. Steffie Jalhay, projectbeheerder diversiteit, VIVO.
De social profit groeit en zoekt werknemers. Maar er werken nog te weinig mensen met een migratieachtergrond in de sector. Nochtans is er ook steeds meer diversiteit in het cliënteel van socialprofitorganisaties. Het zou logisch zijn dat dit zich weerspiegelt in het personeelsbestand. VIVO helpt daarom mensen met een migratieachtergrond hun talent voor de sector te ontdekken met het ESF project, ‘Ieder Talent Telt’.

Workshop 3: Taboes doorbroken. Chaïma Ahaddour, onderzoeker en praktijklector aan de Faculteit Theologie, KUL
Visie van Marokkanse moslimvrouwen op zorg voor ouderen. De gezondheidszorg wordt meer en meer geconfronteerd met culturele diversiteit. Hoe percipieert de Marokkanse moslimvrouw de zorg voor ouderen? We gaan dieper in op welke manier religie en cultuur een impact hebben op de houdingen en praktijken van deze vrouwen ten aanzien van ‘ouder worden’ en ‘zorg voor ouderen’.

Praktisch: studievoormiddag ‘Mantelzorg heeft geen kleur’

Programma:
09u00 – 09u30: Ontvangst met koffie
09u30 – 10u30: Plenum
10u30 – 10u50: Koffiepauze
10u50 – 11u50: Drie simultane workshops
12u00 – 12u45: Terugkoppeling workshops Plenum
12u45 – 13u00: Afsluiting met broodjeslunch

Adres: Odisee, Campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Huart Hamoirlaan 136, 1030 Schaarbeek

Deelnameprijs: € 55, inclusief het boek ‘mantelzorg met kleur’ en broodjeslunch
Gelieve bij inschrijving uw keuze van workshop door te geven.

Inschrijven

Bereikbaarheid en wegbeschrijving

Thema door Anders Norén