Anne Dedry

federaal parlementslid voor Groen, met 30 jaar expertise in kraamzorg, mantelzorg en thuiszorg

Mantelzorg

Tijd voor een mantelzorgvriendelijke gemeente

Op de dag van de mantelzorger breek ik een lans voor mantelzorgvriendelijke steden en gemeenten. Want die steden en gemeenten kunnen gigantisch veel doen voor hun mantelzorgers. Nu de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen zou elke politieke partij een mantelzorgplan moeten opnemen in haar partijprogramma.

Er zijn meer dan één miljoen mantelzorgers in België. En het zijn stuk voor stuk mensen die zich uit elke dag belangeloos inzetten voor iemand die hen dierbaar is. Zij leveren een onmisbare bijdrage aan een warme en solidaire samenleving. En daarom verdienen mantelzorgers alle mogelijke erkenning en steun van de overheid. Ja, ook van de lokale overheden.

Lokaal mantelzorgbeleid is méér dan een mantelzorgpremie

Laat één ding duidelijk zijn: een lokaal mantelzorgbeleid is meer dan het al dan niet toekennen van een mantelzorgpremie. Want zo’n premie is meestal een symbolisch laag bedrag, je bereikt er niet alle mantelzorgers mee en zeker niet zij die het het meest nodig hebben. Neen, een lokaal mantelzorgbeleid moét meer zijn! Met een goed uitgebouwd beleid en deze voorstellen kan je meer bereiken voor al de mantelzorgers in jouw stad of gemeente.

5 voorstellen voor een mantelzorgvriendelijke gemeente

 • Voorstel 1: zorg voor genoeg adempauzes
  In jouw gemeente moeten er voldoende mogelijkheden zijn om zorgbehoevenden tijdelijk op te vangen (overdag of ’s nachts). Ook oppas aan huis en gezinszorg moet vlot toegankelijk zijn. Adempauzes zijn immers broodnodig voor mantelzorgers. Zo kunnen ze hun batterijen opladen en houden mantelzorgers de zorg langer vol.
 • Voorstel 2: ga op huisbezoek bij kwetsbare mantelzorgers
  De meest eenzame senioren, migranten en financieel zwakkeren uit onze samenleving hebben vaak ook de meest kwetsbare mantelzorgers. En zij vinden het minder goed hun weg  in het labyrint van onze zorg. Spoor actief de noden op door op huisbezoek te gaan bij de meest kwetsbare inwoners. En toon hen de weg in het zorglabyrint.
 • Voorstel 3: breng orde in je sociale dienstverlening
  Meestal is er een ruim aanbod aan sociale dienstverlening in een gemeente, maar is het erg versnipperd. Breng orde in de chaos van je sociale dienstverlening en maak het duidelijk voor de mantelzorger. Op deze manier ontdek je ook de lancunes in het zorgaanbod van jouw gemeente.
 • Voorstel 4: een mantelzorgloket in elke gemeente
  Aan dit loket kunnen mantelzorgers zich registeren en alle informatie krijgen over hoe de gemeente en andere overheden hen verder kunnen helpen. Welke zorgvoorzieningen zijn er? Op welke premies heb je recht? Met welke hulp kan je langer thuis blijven?
 • Voorstel 5: meten is weten. Breng de mantelzorgers in kaart in jouw gemeente

  Breng de reeds beschikbare gegevens samen, doe beroep op de kennis van mensen op het terrein en voer gericht onderzoek. Zo krijgt je een beter zicht op de mantelzorgers in jouw gemeente én kan je hun noden en wensen veel beter inschatten.

Een echt breed mantelzorgbeleid

Met deze 5 voorstellen kan je echt al een breed lokaal mantelzorgbeleid op poten zetten. En als blijkt dat er met zo’n beleid toch nood is aan een extra mantelzorgpremie, dan kan je dat overwegen. Maar het mag nooit ten koste gaan van het bestaande (formele) zorgaanbod.

Natuurlijk staat of valt een mantelzorgbeleid niet met alleen de lokale initiatieven. Integendeel, de grootste hefbomen voor een beter mantelzorgbeleid liggen bij de Vlaamse en Federale regering. Maar zolang het daar muisstil blijft en de beloftes niet in daden worden omgezet, kunnen steden en gemeenten de goede weg tonen.

Anne Dedry – Federaal Kamerlid

Thema door Anders Norén