Anne Dedry

federaal parlementslid voor Groen, met 30 jaar expertise in kraamzorg, mantelzorg en thuiszorg

Over mij

Ik ben geboren en getogen in Duitsland. Ik ben wat ze noemen een BSD-kindje. Mijn vader was officier in het Belgisch leger en ik heb dus in heel wat garnizoenen gewoond. Ik ging er naar de Franstalige kleuterschool en de Vlaamse lagere school in Soest en beleefde de tijd van mijn leven in het KOT, het Atheneum in Bensberg.

Mijn ouders waren zeer sociaal geëngageerd : mijn vader richtte een scoutsgroep op, leerde soldaten lezen en schrijven en hielp ze met hun brieven naar het thuisfront. Op tweede kerstdag kwamen er soldaten die niet naar huis konden bij ons thuis Kerst vieren, samen met de almoezenier.

Deze leuke herinneringen zijn in mijn geheugen gegrift en mijn latere sociale engagementen zijn daar zeker ontkiemd!

Mijn onbezorgd leventje veranderde drastisch toen ik 10 jaar was. Mijn papa overleed onverwachts en een sociaal of financieel vangnet was er niet voor het achterblijvend gezin.

Hoe jong ik ook was, daar heb ik ervaren wat solidariteit en vriendschap waard is.

Ofschoon we allemaal na ons middelbaar uitgezworven zijn, heb ik nog steeds hechte vrienden uit die tijd.

Ikzelf ben naar Leuven getrokken om te studeren. Dit was enkel mogelijk als werkstudent , aangevuld met studiebeurs en studieleningen. Na mijn kandidaturen in de rechten, schakelde ik over naar sociologie. Ik had nood aan een meer maatschappij-kritische opleiding. Mijn sociale verontwaardiging en rechtvaardigheidsgevoel kleuren mijn verdere loopbaan.

Naast mijn opeenvolgende jobs in de zorgsector, ben ik ook steeds vrijwilligerswerk blijven doen :  in Oikonde bij ex-gevangenen, in het vluchthuis voor mishandelde vrouwen, in de werkgroep couveusekinderen, in het inloopteam De Mobil, en ook in een moeder-kind project in Rwanda.

Mijn meest gekende wapenfeit is de oprichting van De Bakermat , 30 jaar geleden.

Dit eerste kraamcentrum in Vlaanderen wou zwangere vrouwen bewuste keuzes helpen maken in waar, hoe bevallen en kramen. De eerste jaren was het opboksen tegen ziekenhuizen en alles wat zuilen- en gevestigde waarden vertegenwoordigde. Het geitenwollensokken-imago is ondertussen afgeschud. De Bakermat is geëvolueerd naar een Expertisecentrum Kraamzorg en een Kenniscentrum Borstvoeding met een kwalitatief imago bij alle soorten zorgverstrekkers.
Ik heb ondertussen expertise opgebouwd in heel wat domeinen : kraamzorg, kinderopvang, ouderenthuiszorg, mantelzorg, eerstelijnszorg. En overal kan het heel wat beter! Domme besparingen, slechte decreten, wachtlijsten, gebrek aan visie…..

Tijd dus om mijn sociale verontwaardiging om te zetten in een andersoortig engagement. Tijd voor het parlement!

En wie eraan zou twijfelen, ik heb daarnaast ook nog een druk gezinsleven : ik ben de trotse (alleenstaande) mama van 3 prachtige volwassen kinderen (Eva, Wouter en Parel) en de verliefde mammie op de 2 knapste kleinkinderen (Milo en Oona) ter wereld. Samen tafelen en feesten zijn topmomenten in mijn leven.

Thema door Anders Norén