Anne Dedry

federaal parlementslid voor Groen, met 30 jaar expertise in kraamzorg, mantelzorg en thuiszorg

Chemische stoffen, Pesticiden, Volksgezondheid

Stop glyfosaat, teken de petitie

farmer planting a tomato seedling in the vegetable garden

Terwijl de Belgische overheid ambachtelijke rijsttaarten aan een grondig onderzoek onderwerpt, wil het glyfosaat geen duimbreed in de weg leggen. De Federale en Vlaamse regering steunen de voorgestelde nieuwe vergunning voor het landbouwgif van 15 jaar. Groen wil glyfosaat verbieden zolang de veiligheid niet bewezen is. Steun onze eis: teken de petitie en deel deze 5 redenen om glysofaat uit de winkel en van het veld te halen.

  1. Het kan de gezondheid ernstige schade toebrengen. Er woedt momenteel een fel wetenschappelijk debat over het al dan niet kankerverwekkend zijn van glyfosaat. Studies tonen aan dat herbiciden met dit middel een hormoonverstorende werking hebben en onze vruchtbaarheid kunnen aantasten. Zolang de veiligheid niet bewezen is, mag glyfosaat niet verkocht worden.
  2. Schadelijk voor planten maar ook voor dieren. Niet alleen de menselijke gezondheid heeft te lijden onder glyfosaat. Het Europees Voedselveiligheidsagentschap EFSA stelde een risico vast op lange termijn voor zoogdieren, waaronder boerderijdieren zoals schapen en koeien. Glyfosaat vernietigt niet alleen de bedoelde onkruiden, maar ook het groen in en rond de akkers.
  3. Er zitten gaten in het onderzoek. EFSA toont zich bezorgd over het feit dat 8 van de 24 aanvragers, waaronder Monsanto, eigenschappen toekennen aan glyfosaat die niet onderbouwd worden door toxicologisch onderzoek. We moeten eerst over al de noodzakelijke onderzoeksgegevens beschikken vooraleer we glyfosaat opnieuw op grote schaal toelaten.
  4. Gebrek aan transparantie. Er zijn niet alleen ‘gaten’ in het wetenschappelijk onderzoek, belangrijke informatie wordt achtergehouden voor openbare controle. Cruciale besluiten van het EFSA over de schadelijkheid zijn deels gebaseerd op niet gepubliceerde studies, die zijn aangeleverd door de industrie zelf. Onze regeringen zouden geen producten mogen toelaten op basis van geheime, door de industrie gefinancierde rapporten, uitgevoerd door mensen die hun belangen niet openbaar durven maken.
  5. Er zijn alternatieven! De biolandbouw bewijst het keer op keer: glyfosaat is niet nodig om productief te zijn. De landbouw van de toekomst is gebaseerd op een hoge biodiversiteit, een brede variatie van gewassen en landbouwmethoden en het vermijden van monoculturen, die het ideale recept zijn voor ziekten en plagen.

TEKEN DE PETITIE HIER

Thema door Anders Norén