Anne Dedry

federaal parlementslid voor Groen, met 30 jaar expertise in kraamzorg, mantelzorg en thuiszorg

Chemische stoffen, Milieu

Asbestfonds: 7 voorstellen van Ecolo-Groen

Op sommige vlakken schiet de huidige wet van 2006 tekort. Daarom dienden Anne Dedry en Muriel Gerkens een wetsvoorstel in om de bepalingen van het asbestfonds te verbeteren:

  1. De huidige termijn van 20 jaar wil Ecolo-Groen verhogen tot 50 jaar, omdat sommige ziekten te wijten aan asbest pas na 50 jaar optreden.
  2. Strottenhoofd- en longkanker wil Ecolo-Groen toevoegen aan de lijst van de door het huidige Fonds vergoede ziekten.
  3. Het huidige asbestfonds maakt een verschil tussen werknemers die in aanraking kwamen met asbest en omgevingsslachtoffers. Dit verschil heft Ecolo-Groen op: iedereen die slachtoffer is van asbest heeft recht op een schadevergoeding.
  4. Ecolo-Groen introduceert ook een aanvullende schadeloosstelling, indien er nieuwe ziekten optreden. Vandaag kan je maar één schadeloosstelling krijgen in je leven.
  5. Een asbestslachtoffer moet voor Ecolo-Groen ook altijd het recht blijven behouden om een aansprakelijke derde partij voor de rechter te dagen. Nu verliest men dat recht vanaf het moment dat men een schadevergoeding krijgt.
  6. Ecolo-Groen wil ook een groen nummer (beheerd door het Fonds voor de beroepsziekten) om informatie te verkrijgen. Dat werd destijds beloofd, maar kwam er nooit…
  7. Voor Ecolo-Groen moet ook de industrie 1% financieel bijdragen aan het Fonds. Tot op heden zijn het enkel de Staat en alle werkgevers die bijdragen via een regeling.

Thema door Anders Norén