Anne Dedry

federaal parlementslid voor Groen, met 30 jaar expertise in kraamzorg, mantelzorg en thuiszorg

Chemische stoffen, Pesticiden

Federaal Minister Borsus geeft voor het eerst gehoor aan oppositie rond verbod glyfosaat

Op vraag van parlementslid Anne Dedry (Groen) in de plenaire rond het verbieden van de verkoop van onkruidverdelger met het kankerverwekkende glyfosaat, nam minister Borsus vandaag een opvallende en positieve bocht: “Waar hij vorige week in Commissie nog een believer van de studies van het EFSA was, kondigde hij vandaag aan dat hij snel een besluit zal voorleggen “dat het op de markt brengen en dus het gebruik verbiedt van herbiciden bestemd voor particulieren, inclusief glyfosaat maar met uitzondering van biopesticiden en basisstoffen zoals azijn”.

Dedry: “Twee maanden geleden vroeg ik in plenaire aan de premier, nadat ik Borsus en minister De Block tot in het oneindige had ondervraagd, of deze regering het kankerverwekkend glyfosaat eindelijk uit de rekken wilde halen. De premier weigerde en verwees naar het standpunt van Borsus over het EFSA: ‘De goedkeuring van België is gebaseerd op de conclusies van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA), een orgaan dat op een onafhankelijke manier risico’s evalueert, dat het onwaarschijnlijk is dat glyfosaat een risico op kanker inhoudt voor de mens”.

Dankzij de publicatie van de Monsanto Papers lijken nu eindelijk veel ogen geopend.

Dedry: “Dit is eindelijk een goede stap van Borsus, maar zoals ook toxicoloog Tytgat deze terecht opmerkte wordt het overgrote bulk glyfosaat in de landbouw gebruikt. Wereldwijd wordt 76 % van de miljoenen ton glyfosaat in de landbouw gebruikt; Dat gebruik moet snel worden afgebouwd en het is goed dat Borsus dat beleid wil ondersteunen.”

Hoewel de Europese landbouwlobby Copa-Cogeca, waar de Belgische Boerenbond lid van is, gisteren nog naar de Europese Commissie schreef om glyfosaat zo snel mogelijk goed te keuren, blijft die lobby blind voor de alternatieven die er wel degelijk zijn. Het laat duidelijk zien hoe de traditionele landbouwbusiness vastgeketend zit aan agrochemische bedrijven en hun toxische producten.

“Het is daarom goed dat Borsus die alternatieven nu ook lijkt te onderkennen en wil stimuleren, “aldus Bart Staes, Europees parlementslid vult aan: “Op initiatief van de Europese groene fractie keurde het Europees parlement op 15 februari jl. nog een resolutie goed die voor vergroening van het pesticiden-beleid en meer biologische pesticiden pleitte. Het EP stelde dat “er meer pesticiden van biologische oorsprong in de EU beschikbaar moeten komen”. Er is daarom dringend nood aan meer research en innovatie en daar zouden Borsus en de verschillende regeringen aan kunnen bijdragen op Belgisch en Europees niveau.”

Het EP beschouwt deze biologische gewasbeschermingsmiddelen als een bruikbaar alternatief voor conventionele, toxische gewasbeschermingsmiddelen. Ze kunnen een bijdrage leveren aan een duurzamere landbouw, een grotere biodiversiteit en een betere gezondheid van mensen. Op korte tijd kunnen volgens het Europees Parlement de volgende hordes genomen worden:

  • de snelle Europese goedkeuring van de criteria voor de goedkeuring van risicoarme werkzame stoffen,
  • de Europese Commissie en de lidstaten moeten de beoordeling, toelating en registratie van risicoarme gewasbeschermingsmiddelen versnellen.

Thema door Anders Norén