Anne Dedry

federaal parlementslid voor Groen, met 30 jaar expertise in kraamzorg, mantelzorg en thuiszorg

Chemische stoffen, Pesticiden, Volksgezondheid

Landen kunnen Glyfosaat ook in landbouw verbieden – De Standaard

BRON: De Standaard

Minister van Landbouw Borsus verbiedt veel meer dan alleen Roundup. Europese landbouworganisatie dringt aan op snelle goedkeuring glyfosaat

Er komt niet alleen een verbod op het gebruik van glyfosaat maar ook op de verkoop. Dat zei federaal minister van Landbouw Willy Borsus (MR) nadat Kamerleden Anne Dedry (Groen) en Karin Jiroflée (SP.A) hem gisteren in het parlement aan de tand hadden gevoeld.

Meer nog, Borsus wil alle herbiciden voor particulieren verbieden, behalve biopesticiden en basisstoffen zoals azijn. Tegelijk komt er een verbod op de zogenaamde ‘CMR2-producten’. Dat zijn herbiciden, insecticiden en fungiciden die mogelijk kankerverwekkend zijn, het DNA beschadigen of een impact op de vruchtbaarheid of de ontwikkeling van het ongeboren kind hebben.

Volgens Phytofar, de Belgische associatie van de industrie van gewasbeschermingsmiddelen, gaat het om zo’n 25 van de 400 producten die op de markt zijn. Minister Borsus kadert de beslissing in zijn ‘wil om het gebruik van pesticiden terug te dringen, dat van bio-alternatieven aan te moedigen en het voorzorgsbeginsel toe te passen’.

Opmerkelijk, want in de Europese Commissie stemde België er wel voor om glyfosaat in de rekken te laten, terwijl verschillende landen (zoals Nederland, Duitsland, Frankrijk) tegen stemden. En toen Kamerlid Dedry twee maanden geleden er bij premier Charles Michel (MR) nog op aandrong om glyfosaat uit de rekken te halen, weigerde die, met een verwijzing naar Borsus. De minister van Landbouw heeft altijd gezegd dat België glyfosaat niet wilde verbieden omdat het Europees Voedselagentschap (EFSA) oordeelde dat de stof geen risico op kanker inhoudt.

Borsus verwees gisteren in de Kamer naar het nieuws dat glyfosaatproducent Monsanto wetenschappelijke studies naar zijn hand heeft gezet over de effecten van het product (DS 25 april). Hij heeft zijn administratie gevraagd na te gaan welke impact dat heeft gehad op de besluitvorming van de overheid. Ook op Europees niveau moet dat gebeuren.

Blijft wel dat het verbod op verkoop en gebruik van glyfosaat alleen voor particulieren geldt en niet voor de landbouw, nochtans veruit de grootste verbruiker.

Kunnen landen glyfosaat dan niet ook verbieden voor de landbouw?

Toch wel. De Europese Commissie moet beslissen of glyfosaat in de toekomst nog verkocht mag worden. Als het antwoord negatief is, mogen de lidstaten de producten met glyfosaat niet meer verkopen. Is het antwoord positief, dan kunnen de lidstaten die producten toelaten, maar ze zijn daartoe niet verplicht. Elk land kan perfect op eigen houtje beslissen om producten met glyfosaat te verbieden, voor privé- en professioneel gebruik. Landen kunnen ook voorwaarden opleggen, zoals dat pesticiden met glyfosaat alleen zijn toegestaan voor één of slechts enkele gewassen.

Wanneer beslist de Europese Commissie hierover?

Voor het einde van dit jaar, maar de Europese commissaris van Landbouw, Phil Hogan, heeft al aangegeven dat hij al de komende weken een beslissing wil nemen. De Europese landbouworganisatie Copa-Cogeca, waarvan ook de Boerenbond lid is, schreef gisteren nog een brief naar de voorzitter van de Europese Commissie Juncker om glyfosaat zo snel mogelijk goed te keuren.

‘Het Europese beslissingsproces in vraag stellen, zal de geloofwaardigheid van Europa aantasten, want het is gebaseerd op wetenschap’, schrijft Copa-Cogeca. ‘Er is geen enkele reden om glyfosaat niet toe te staan en een verbod kan een negatieve impact hebben op milieu en klimaatverandering.’

Kan het Europees Parlement glyfosaat niet verbieden?

Het Europees Parlement heeft daar al verschillende keren tegen gestemd, maar het is de Commissie die beslist. Het Europees Parlement keurde een jaar geleden wel een resolutie goed die overheden vraagt om glyfosaat niet toe te staan voor privégebruik, in de buurt van speeltuinen en openbare parken, en in de landbouw alleen toe te staan als er geen andere optie is. Op voorstel van de Europese groenen werd in februari ook nog een resolutie goedgekeurd waarin staat dat er meer pesticiden van biologische oorsprong in de EU beschikbaar moeten komen.

Thema door Anders Norén