Anne Dedry

federaal parlementslid voor Groen, met 30 jaar expertise in kraamzorg, mantelzorg en thuiszorg

Volksgezondheid

OPINIE: is minister De Block het noorden kwijt?

Minister De Block is een voorstander van evidence based beleid. Wat niet onomstotelijk wetenschappelijk aangetoond is, passeert niet of wordt niet terugbetaald. Daar staat Groen achter. Geen probleem om beleid te laten aansturen door wetenschappelijk onderzoek, maar dan worden garanties op onafhankelijkheid des te belangrijker. En de afgelopen week zette minister De Block net die onafhankelijkheid twee maal op de helling. Ze kondigde totaal onverwacht de drooglegging van Farmaka vzw aan en versmacht de onafhankelijkheid van het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (KCE) met de megafusie van een aantal adviesorganen. Maggie De Block lijkt het noorden totaal kwijt…  

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) levert sedert 2002 evidence based wetenschappelijke adviezen en richtlijnen met betrekking tot de gezondheidszorg. Slok- en darmkankerscreenings, borstreconstructies met eigen weefsel, thuishospitalisatie, … Eén voor één waardevolle adviezen, waar Minister De Block haar beleid terecht op baseerde.

De huidige samenstelling van de raad van bestuur van het Kenniscentrum staat nu toe dat hun adviezen neutraal zijn én een waarborg vormen voor de onafhankelijkheid. Precies dat gooit onze minister van Volksgezondheid nu op de schop met haar geplande megafusie. Daarbij zou het Kenniscentrum opgaan in het zogenaamde SCIENSANO (samen met het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, de Hoge Gezondheidsraad en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie). En dit onder de rechtstreekse controle van de Minister van Volksgezondheid, met een raad van bestuur waarin het RIZIV, het FAVV (Federaal voedselagentschap) en Volksgezondheid zitjes hebben.

Meer gelobby met onze gezondheid? 

Zet de minister hier de deur open voor meer politieke druk en gelobby? Wat dan kan leiden tot vervalsing van studies en dergelijke meer… Denk maar aan de vervalsing van de studies over de gevaren van Roundup. De directeur van het Kenniscentrum trekt aan de alarmbel en vreest dus voor de onafhankelijkheid van haar onderzoekers.

Soms bevat wetenschappelijk onderzoek ongemakkelijke waarheden.  Soms gaat het rechtstreeks in tegen de belangen van machtige lobby’s. Misschien heeft het Kenniscentrum rapport over de geheime contracten tussen overheid en farmabedrijven in verband met  nieuwe dure geneesmiddelen kwaad bloed gezet? Was het te kritisch?

Geen participatie meer van de patiënt?

De ommezwaai in de houding van De Block ten aanzien van participatie van patiënten is even onbegrijpelijk als opvallend. Nog geen jaar geleden kondigde de minister de vertegenwoordiging van de patiënten in de raad van bestuur aan, om ze er nu opnieuw uit te knikkeren. Sowieso zal deze reorganisatie de gezondheidszorg niet ten goede komen. En dat zal uiteindelijk ten koste van de patiënt zijn.

Veel vragen blijven over. Waarom zet minister ‘evidence-based’ de onafhankelijkheid van een van onze meest gerenommeerde onderzoeksinstellingen op het spel? Als wetenschap zo belangrijk is, waarom laat ze die dan muilkorven?

En ook nog een onafhankelijk project schrappen om artsen beter te laten voorschrijven… 

Een andere beslissing van De Block is al even onbegrijpelijk. Onze huisartsen worden dagelijks bestookt met marketing van de geneesmiddelenindustrie, met informatie die al dan niet wetenschappelijk onderbouwd is. Om verantwoord voor te schrijven, hebben artsen dus nood aan meer onafhankelijke informatie. Tot voor kort stonden de onafhankelijke artsenbezoekers van Farmaka vzw daarvoor garant.

Uit onderzoek van de Universiteit van Antwerpen blijkt dat artsen na een bezoek van Farmaka wel degelijk verstandiger voorschrijven. Farmaka heeft bovendien  een groot bereik: met een bescheiden budget van 1,2 miljoen euro bereikt het 43% van alle (Belgische) huisartsen! Toch besliste Minister De Block om dit project op de schop te doen. Zonder overleg en zonder pardon. Op het digitale alternatief is het nog wachten geblazen.

Het einde van ‘evidence based’???

De afgelopen week zette minister De Block het mes in initiatieven van onderuit om de gezondheidszorg kwalitatiever en menselijker te maken. De reorganisatie van het Kenniscentrum en het laten doodbloeden van Farmaka is een ommezwaai ver weg van het beleidsadagio ‘evidence based’, dat bovendien de deuren opent voor meer politieke invloed en minder betrokkenheid van de patiënten..

Anne Dedry

Volksvertegenwoordiger voor Groen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema door Anders Norén