Anne Dedry

federaal parlementslid voor Groen, met 30 jaar expertise in kraamzorg, mantelzorg en thuiszorg

Volksgezondheid

‘Elk kind dat aangepaste zorg rateert, is er één te veel’ – De Standaard

De reacties op het bericht dat een 11-jarig meisje opgenomen is in een psychiatrisch ziekenhuis voor volwassenen, zijn niet mals. Enkel de Hoge Raad voor Justitie pleit het parket vrij.

Een meisje van 11 jaar is maandag opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis Dr. Guislain in Gent. Tegen alle regels in, want het is verboden om tieners jonger dan 15 jaar onder te brengen in de volwassen psychiatrie. Maar de keuze was uit nood geboren, luidde het bij het parket van Oudenaarde

Het Kinderrechtencommissariaat reageert in een reactie op Facebook ‘zwaar verontwaardigd’ op het nieuws. ‘Onaanvaardbaar en een ontkenning van het recht op juiste zorg en veiligheid’, luidt het. ‘Die kinderen verdienen de nodige zorg in de kinder- en jeugdpsychiatrie. We volgen dit van nabij op.’

Ook vanuit politieke hoek is scherpe kritiek op de collocatie en bijgevolg het beleid van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). ‘Een regelrechte schande’, vinden Freya Van den Bossche en Karin Jiroflée van oppositiepartij SP.A, Volgens hen is de situatie een rechtstreeks gevolg van het ‘kille besparingsbeleid’ van de regeringspartijen. ‘De besparingswoede van Maggie De Block en co. leidt tot dit soort schrijnende situaties. In plaats van mensen – en zeker kinderen – in nood te helpen, schrapt de regering in de hulpverlening.’

Met de reactie van De Block, die zegt de situatie te betreuren en er alles aan te doen om dit soort zaken te vermijden, neemt SP.A geen genoegen. ‘De minister haalt de schouders op als ze met de gevolgen van haar beslissingen wordt geconfronteerd. Onze jongeren verdienen meer. Een rijke samenleving als de onze kan het zich niet veroorloven om te besparen op het welzijn van onze kinderen.’ Het duo vindt bijval bij voorzitter John Crombez.

Ook oppositiepartij Groen is niet tevreden met de reactie van De Block. ‘Elk kind dat aangepaste zorg rateert, is er één te veel’, zeggen Anne Dedry en Elke Van den Brandt.

‘Iemand met een open beenbreuk wordt op de spoedafdeling toch ook niet doorverwezen naar de kinesist, omdat er geen plaats is bij de bevoegde chirurg? In de psychische zorg lijkt hulp wel inwisselbaar, maar dat is even absurd als met die open beenbreuk naar de kine stappen’, klinkt het bij Dedry en Van den Brandt.

En ook de groenen zien de oorzaak van het probleem bij ‘de besparingen van minister De Block in de omkadering voor kinderpsychiatrie’. Volgens Dedry en Van den Brandt was er vorig jaar in 767 crisissituaties geen plaats in de crisishulp voorhanden, in nog eens 454 andere gevallen was er nergens gepaste hulp te vinden. Volgens beide parlementsleden werden vorig jaar zelfs 29 jongeren doorverwezen naar een politiecel, omdat er nergens anders plaats voor ze was. ‘Dit is schrijnend, en een minister van Volksgezondheid en Welzijn onwaardig.’

Enkel de Hoge Raad voor Justitie lijkt het parket van Dendermonde vrij te pleiten. ‘Ik ben ervan overtuigd dat niemand met zo’n situatie blij is, maar justitie had hier geen alternatief. Een heel uitdrukkelijk samenwerkingsverband tussen de verschillende overheden is nodig’, zegt Christian Denoyelle, voorzitter van de Advies- en Onderzoekscommissie van Raad.

‘Justitie moest hier roeien met de riemen die men heeft’, zegt Denoyelle. ‘Ik ben ervan overtuigd dat niemand met zo’n situatie blij is. Het kind niet in eerste instantie, maar ook de hulpverleners niet. Ook de jeugdmagistraat die de beslissing heeft moeten nemen niet, maar die had niet veel andere opties. Het is duidelijk dat in sommige crisissituaties er niet altijd een gepast aanbod kan gevonden worden. Ik hoop dat we aan de hand van deze casus nadenken om daar proberen een oplossing voor te vinden.’

Thema door Anders Norén